Graduated Members

Doctoral course
Nguyen Viet Ha (2017.3)
Hideya Yoshiuchi (2017.3)
Agussalim (2016.9)
Akira Nagata (2014.3)
Mikio Mizutani (2014.3)
Shinya Yamamura (2013.3)
Atsuo Tachibana (2012.3)
Yuki Sakai (2011.3)

Master course
Takeshi Iwamoto (2017.3)
Koichi Sato
Yuki Wakamatsu
Yuta Tsukioka
Yohei Okamoto (2016.3)
Ryo Yoshimura (2015.3)
Shota Yamashita
Fitriyani Umar
Xia Shu
Ken-ichi Koga (2013.3)
Yoshihiko Nakayama
Hikaru Kuwahara (2012.3)
Ryota Iwami
Kyohei Sasaki
Kouta Nishida
Takahiro Takeda
Kunimasa Kakuda (2011.3)
Teruyuki Odasaki
Kazuhiro Odahara
Yoshiaki Tanaka
Shuuichi Nawata (2010.3)
Yasuhiko Ogata (2009.3)
Naoya Tsujimura
Masaru Hirose
Koichi Yoshimura (2008.3)
Hiroaki Ikenaga (2007.3)
Takuyou Miyashima
Asayuki Hamamoto (2006.3)
Kouichi Kiyao
Masato Sakamoto

Bachelor course
Ryo Shimodome (2017.3)
Ryuki Okamoto
Naho Matsumoto (2016.3)
Seiju Akimoto (2015.3)
Toshiaki Murase
Takuro Miyazaki (2014.3)
Ryunosuke Yamauchi
Takafumi Kuwamo
Masashi Kashiwamura
Shota Kono (2013.3)
Yoshiaki Tsukiji
Kohei Hagio
Taketoshi Miura
Hirokazu Sato (2012.3)
Tetsutaro Yoshino
Naoto Shimokawa
Shuhei Takeshima
Tatsuya Araki (2011.3)
Kazuki Matsushita
Takuya Arai
Masashi Nagamine (2010.3)
Yoshiyuki Nenoki (2008.3)
Takeshi Niina
Yasuhiro Ishimaru
Kousuke Takeshita
Hiroshi Araki (2007.3)
Tatsuro Sueoka
Hiroaki Fujiyoshi (2006.3)
Yuuko Yoneyama
Masanori Fukuda (2005.3)
Jyunichi Kuramatsu (2004.3)


Comments are closed